8 Februari 2009

Rusuhaiza

Rusuhaiza Bt Sulaiman
M20071000114
Sekolah Kebangsaan Perpaduan
Taman Perpaduan, 31150 Ipoh, Perak
019-5740982

Tugasan Kuliah Kelima (24 Januari 2009)
BMP6123 Pengujian dan Penilaian

Jawapan Soalan 1:
Kandungan kursus sastera dalam pengajaran bahasa Melayu bagi tingkatan 1-3 untuk zon di utara melibatkan pemahaman KOMSAS. KOMSAS ialah akronim bagi perkataan-perkataan ‘komponen’ dan ‘kesusasteraan Melayu’. KOMSAS ialah komponen penting dalam subjek Bahasa Melayu. Kertas 1 hanya merangkumi pemahaman komsas yang melibatkan 3 buah buku antologi iaitu:
a) Tingkatan Satu: Antologi Sehijau Warna Daun
b) Tingkatan Dua: Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa
c) Tingkatan Tiga: Antologi Anak Bumi Tercinta

Manakala dalam kertas 2 bahasa Melayu (zon utara) , untuk PMR melibatkan 3 buah novel seperti Aku Anak Timur (Tingkatan 1), Kapten Hassan Wira Bangsa (Tingkatan 2), dan Merdeka! Merdeka! (Tingkatan 3). Kemahiran yang diajarkan melibatkan berikut:
a) Mengenal genre novel
b) Memahami makna dan konsep diksi dalam bahan novel
c) Memahami sinopsis, tema atau pemikiran, persoalan, latar serta perwatakan
d) Memahami istilah bagi kesusasteraan bagi genre novel
e) Memahami mesej dan pengajaran serta nilai-nilai kemanusiaan, kemasyarakatan dan
kebudayaan dalam novel
f) Memahami binaan dan teknik plot
g) Menilai dan mengulas gaya bahasa dalam novel

Mulai PMR 2005, aspek sastera yang diterapkan melibatkan tema, persoalan, watak, perwatakan, latar, plot (binaan plot, teknik plot) dan gaya bahasa serta pengajaran dalam setiap tajuk dalam pemahaman KOMSAS. Kursus sastera dalam pengajaran bahasa Melayu Kertas 1 ini mengandungi pengetahuan tentang prosa moden (drama dan cerpen) dan prosa tradisional, puisi moden (sajak) dan puisi tradisional (pantun dan syair). Antara isi kandungan sastera adalah seperti berikut:

CERPEN
Tingkatan 1: Antologi Sehijau Warna Daun
1. Hadiah Hari Guru
2. Gema Menggegar Kota
3. Diari Seorang Pengawas
4. Makmal ZNF
5. Sehijau Warna Daun
6. Pak Usu

Tingkatan 2: Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa
1. Tina
2. Batu
3. Buku Catatan Farid Badrul
4. Mama
5. Erti Kasih Makna Sayang
6. Tangan Kanan Kiri atau Kedua-duanya

Tingkatan 3: Antologi Anak Bumi Tercinta
1. Sayang Ayah
2. Pertemuan
3. Dugong
4. Hikayat Mat Jenin
5. Rahsia
6. Anak Bumi Tercinta


DRAMA
Tingkatan 1: Antologi Sehijau Warna Daun
1. Baju Emas Sang Maharaja
2. Bila Retak Kota Melaka
3. Jerat

Tingkatan 2: Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa
1. Penunggu Pusaka
2. Angin
3. Buyung

Tingkatan 3: Antologi Anak Bumi Tercinta
1. Asar Belum Berakhir
2. Adik Berjasa
3. Jalan Sempit

PROSA TRADISIONAL/CERITA KLASIK
Tingkatan 1: Antologi Sehijau Warna Daun
1. Lebai Malang
2. Tujuh Puteri Turun Ke Dunia
3. Susur Galur Asal Usul Negeri Melaka
4. Keberanian Lima Bersaudara

Tingkatan 2: Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa
1. Pak Kaduk
2. Putera Besar Lahir Ke Dunia
3. Puteri Buluh Betung
4. Cerita Kera Dengan Buaya

Tingkatan 3: Antologi Anak Bumi Tercinta
1. Pak Belalang
2. Hang Tuah Mengalahkan Taming Sari
3. Raja Bersiung
4. Patung Kencana dari Kuripan


SAJAK
Tingkatan 1: Antologi Sehijau Warna Daun
1. Negeri Cinta
2. Seorang Guru Tua
3. Surat Dari Kampus
4. Puisi Buat Mama
5. Tasik Biru Bau, Sarawak
6. Burung Tempua

Tingkatan 2: Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa
1. Mata Ayah
2. Seuntai Kata Untuk Dirasa
3. Bicara Buat Guru
4. Pesan Tangan Kanan Kepada Jari
5. Cinta
6. Ruang

Tingkatan 3: Antologi Anak Bumi Tercinta
1. Rumah Baru
2. Bahasa
3. Bila Berjauhan
4. Wanita Zaman Ini
5. Ketika Kami Bercerita Tentangnya
6. UsiaPUISI TRADISIONAL: Pantun & Syair
Tingkatan 1: Antologi Sehijau Warna Daun
1. Pantun Dua Kerat
2. Pantun Budi
3. Pantun Kanak-kanak
4. Syair Badrul Zaman
5. Syair Ken Tambuhan
6. Syair Menyambut Pelajaran

Tingkatan 2: Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa
1. Pantun Perpisahan
2. Pantun Joget Pahang
3. Pantun Teka-teki
4. Syair Pesanan Ibu
5. Syair Nur Alam Shah Lela Putera
6. Syair Mungkir Janji

Tingkatan 3: Antologi Anak Bumi Tercinta

1. Pantun Budi
2. Pantun Nasib
3. Pantun Peribahasa
4. Syair Yatim Nestapa
5. Syair Cintai Alam Sekitar
6. Syair Tenaga Pemuda

Dalam peperiksaan SPM pula, kandungan kursus sastera hanya terdapat dalam Kertas 2 yang melibatkan dua buah buku iaitu Buku Antologi Anak Laut (Tingkatan 4) dan Buku Antologi Kerusi (Tingkatan 5) bagi soalan no. 2. Manakala soalan no.4 melibatkan 2 buah novel iaitu Novel Perlumbaan Kedua karya Marwills Hj Yusof (Tingkatan 4) dan Novel Julia karya Abu Hassan Morad (Tingkatan 5).

Antara isi kandungan dalam buku antologi seperti berikut:
CERPEN
Tingkatan 4: Buku Antologi Anak Laut
1. Menatap Wajahnya (8ms)
2. Annyss Sophilea (10ms)
3. Kerana Mansinya Epal (10ms)
4. Lambaian Malar Hijau (11ms)
5. Pusaran (12ms)
6. Budi Yang Tak Terbeli (10ms)

Tingkatan 5: Buku Antologi Kerusi
1. Tragedi (8ms)
2. Virus Zel Untuk Abah (10ms)
3. Aku, Kris dan Kristal (11ms)
4. Sebutir Pasir Di Kaki (12ms)
5. Di Sisi Rinda (13ms)
6. Mariah (8ms)

DRAMA
Tingkatan 4: Buku Antologi Anak Laut
1. Serunai Malam (19ms)
2. Titik-titik Perjuangan (12ms)
3. Seri Nara (14ms)

Tingkatan 5: Buku Antologi Kerusi
1. Jangan Bunuh Rama-rama (15ms)
2. Puteri Li Po (33ms)
3. Kerusi (14ms)2(c)Petikan Prosa Klasik/Tradisional (8 markah)
Tingkatan 4: Buku Antologi Anak Laut
1. Cerita Bayan Tiada Menurut kata Ibu Bapanya (19ms)
2. Peminangan Puteri Gunung Ledang (12ms)
3. Pertarungan Tuah dengan Jebat (14ms)
4. Sikap Terburu-buru Akan Membawa Padah (15ms)

Tingkatan 5: Buku Antologi Kerusi
1. Sabor (6ms)
2. Kezaliman Membawa Padah (4ms)
3. Asal Usul Raja Kecil (4ms)
4. Kepahlawanan Tun Beraim Bapa (5ms)


2(d)Petikan Puisi Tradisional ( 9 markah): Pantun/Syair/Seloka/Gurindam
Tingkatan 4: Buku Antologi Anak Laut
1. Pantun Mengenang Nasib (1ms)
2. Pantun Kiasan (1ms)
3. Syair Pembunuhan Angreni (2ms)
4. Syair Dandan Setia dan Intan Terpilih (1ms)
5. Gurindam Baris Hadapan (1ms)
6. Seloka Pak Kaduk (1ms)

Tingkatan 5: Buku Antologi Kerusi
1. Pantun Enam Kerat (1ms)
2. Pantun Lapan Kerat (1ms)
3. Syair Jong Pecah (2ms)
4. Syair Kelebihan Ilmu (1ms)
5. Gurindam Memelihara Anggota dan Hati Daripada Kejahatan (1ms)
6. Seloka Pandai Pak Pandir (1ms)
Jawapan Soalan 2:
Sepuluh perkara penting dalam kuliah pada 24 Januari 2009 antaranya

Proses pengajaran adalah aktiviti yang berterusan dan ujian bertujuan ujian untuk mendapatkan kembali maklumat, memastikan objektif pengajaran guru tercapai, menggredkan pelajar, untuk memotivasikan pelajar dan tujuan penempatan tahap pelajar mengikut pencapaian.

Ciri-ciri ujian seperti keesahan ujian,kebolehpercayaan atau kestabilan ujian dan keobjektifan atau ketepatan ujian Jenis-jenis ujian:
• Ujian Penempatan – menguji ketrampilan yang disyaratkan bagi kursus.
• Ujian Formatif – ujian yang dilakukan dari semasa ke semasa.
• Ujian Diagnostik – ujian untuk mencari punca kelemahan pelajar.
• Ujian Sumatif – ujian untuk penggredan dan pensijilan, contohnya ujian PMR dan SPM.

Asas Penilaian:
• Penilaian Domain Kognitif
• Penilaian Domain PsikomotorAras-aras Ujian Sastera
Ujian kesusasteraan melibatkan tingkat-tingkat ujian kognitif yang selalunya mempunyai enam aras utama (Taksonomi Bloom) iaitu bermula dengan tingkat ingatan sehingga menjurus kepada tingkat penilaian.

i. Ujian Kesusasteraan Aras Ingatan hanya sekadar memerlukan pelajar berkeupayaan mengungkapkan kembali daya atau kebolehan mengingat hal-hal yang berhubungan dengan fakta, konsep, pengertian, definisi, deskripsi atau penamaan berkenaan sesuatu hal dan sebagainya. Ujiannya begitu mudah yang hanya menghendaki pelajar menamakan, memberi definisi, nama pengarang, buku-buku yang dihasilkan dan sebagainya.Tugasnya hanya meluahkan kembali butiran fakta yang dibacanya dengan secara langsung dan soalannya juga tidak disamar-samarkan. Contoh ujian aras ingatan ini seperti berikut:
a) Apakah yang diertikan dengan perkataan ‘cemara’?
b)Sebutkan pembahagian angkatan kesusasteraan yang terdapat di Malaysia.
c) Siapakah yang dikenali sebagai Bapa Kesusasteraan Melayu Moden?
d) Sebutkan dua antologi sajak yang ditulis oleh Usman Awang.


ii. Ujian Kesusasteraan Aras Pemahaman memerlukan para pelajar berkeupayaan memahami, membezakan dan menjelaskan fakta, atau hubungan antara konsep dan sifat-sifat lain yang tingkatnya bukan sekadar untuk mengingat dan meluahkan kembali fakta yang dibaca sahaja. Pelajar berkeupayaan menangkap isi prosa atau puisi yang dipelajarinya, berkeupayaan meringkaskan atau membuat rangka novel atau cerpen atau mencari isi-isi utama dan menyalin kembali karya-karya klasik ke dalam bahasa moden. Pelajar juga berkemampuan dan berkeupayaan menyimpulkan beberapa ciri perbezaan antara syair dengan pantun umpamanya. Contoh-contoh butiran ujian dalam kelompok ini berbunyi seperti:
a)Buat satu sinopsis cerpen berjudul Anak Bumi Tercinta karya Fatimah Busu.
b)Apakah tema yang hendak dikemukakan oleh Rahman Shaari dalam sajaknya Bahasa?
c)Terdapat beberapa perbezaan dibandingkan antara pantun dengan syair, apakah ciri-ciri persamaan dan perbezaan tersebut ?
d)Buat ringkasan cerita cerpen yang berjudul Buku Catatan Farid Badrul karya Mohd. Tajudin Abdul Rahman.


iii. Ujian Kesusasteraan Aras Aplikasi menilai kebolehan pelajar mempraktikkan pengetahuan, teori-teori yang dipelajari dan maklumat-maklumat yang diperolehnya itu ke dalam suatu situasi baru. Misalnya penggunaan pengetahuan berkenaan ciri-ciri pantun untuk mencipta pantun. Kebolehan menggunakan maklumat yang diperolehi daripada prosedur kritikan bagi menilai sesebuah karya.
Bagi memanfaatkan ujian ke aras ini adalah dikira tugasan berbentuk esei dan perlakuan lebih menampakkan keserasian ujian. Ini kerana pelajar diberi kebebasan mengemukakan jawapan dan jawapan-jawapan sokongan bagi mempertahan dan menguatkan hujahnya.

Contoh soalan berbentuk aplikasi ialah :
a)Diturunkan sebuah wacana berbentuk prosa, misalnya daripada novel Senjakala, sepanjang lebih kurang satu muka surat (perlu diingatkan pemilihan wacana itu perlulah bersesuaian) dan pelajar ditugaskan supaya :
b)Ubahkan bentuk cerita yang dilampirkan menjadi sebuah dialog.
c)Sudut pandangan apakah yang digunakan dalam cerita di atas, ungkapkan kembali cerita di atas dengan sudut pandangan yang berbeza, contohnya daripada gaya dia kepada aku atau sebaliknya.
d)Tunjukkan dan huraikan kembali semua gaya bahasa yang terdapat dalam wacana di atas.
Soalan yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran juga boleh ditanyakan kepada pelajar. Puisi yang dipilih itu haruslah tidak terlalu panjang, contohnya sajak berjudul Ke Makam Bonda oleh Usman Awang dan tugaskan pelajar menjawab soalan seperti:
• Berikan tanda-tanda penjedaan ke atas puisi di atas
(tugasan ini berkaitan dengan psikomotor).
• Buatkan parafrasa puisi di atas atau tuliskan kembali puisi Ke Makam Bonda di atas menggunakan gaya dan bahasa anda sendiri.
• Tunjukkan beberapa gaya bahasa yang terdapat dalam puisi di atas.

iv. Ujian Kesusasteraan Aras Analisis berfungsi mengukur kebolehan pelajar mengesan unsur-unsur yang terkandung dalam sesebuah karya sastera. Kebolehan pelajar melihat perkaitan dan hubungan antara unsur-unsur yang dapat dikesan dan kebolehan menggunakan organisasi, susunan sistematik binaan, kesatuan yang membangunkan sesebuah karya sastera. Keupayaan menyelesaikan tugasan ini memberatkan identifikasi dan analisis terhadap unsur-unsur luaran dan dalaman (lahiriah dan batiniah) karya tersebut. Contoh soalan pada aras ini ialah :
• Bagaimanakah caranya pengarang melukiskan watak dan perwatakan setiap tokoh dalam novel Senjakala ?
• Bagaimanakah sifat-sifat watak utama novel Senjakala?
• Huraikan dengan contohnya sekali tema pokok dan tema sampingan, plot utama dan anak plot sebagaimana yang terdapat dalam novel Seorang Tua Di Kaki Gunung.
• Jelaskan keberkesanan unsur-unsur bunyi dalam sajak yang berjudul Ketika Kami Bercerita Tentangnya karya Lim Swee Tin.


v. Ujian Kesusasteraan Aras Sintesis mengukur kebolehan pelajar mengkategorikan, menghubungkan dan mengkombinasikan, menjelaskan dan meramalkan hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur karya sastera dan unsur-unsur antara karya sastera. Butiran soalan bagi mengukur kemampuan sintesis dapat dicontohkan seperti berikut:
• Jelaskan benarkah kaitan antara latar, perwatakan dan tema dalam novel Senjakala bersifat padu dan wajar.
• Jelaskan persamaan antara watak Saaman dalam Keluarga Gerilya dan Busat dalam novel Sandera.


vi. Ujian Kesusasteraan Aras Penilaian adalah peringkat yang tertinggi dalam ukuran ujian aspek kognitif. Item-item ujian aras penilaian mengukur kemampuan pelajar menilai ketepatan fakta daripada kenyataan dan bukti-bukti yang tertulis, ketepatan pemilihan kata, ungkapan dan kalimat dan hubungannya dalam tema dan makna keseluruhan sesuatu karya sastera. Keupayaan berfikir aras penilaian ini antara lain berbentuk kemampuan menilai sesuatu perkara. Contoh soalan aras penilaian ialah:
• Bandingkan drama Anna karya Kemala dengan Jebat karya Hatta Azad Khan dari segi:
Latar masa, latar tempat dan latar masyarakat yang terdapat dalam kedua-dua drama tersebut dan unsur-unsur kemanusiaan.

• Mengapakah sajak-sajak ciptaan Amir Hamzah dikira lebih menampakkan permainan kata-kata dibandingkan dengan sajak-sajak yang dihasilkan sebelumnya?


Ujian Kesusasteraan Kategori Moody
Aras ujian kategori Moody memang secara khusus direncanakan bagi menguji kesusasteraan dan ianya sama sekali berbeza dengan pendekatan Taksonomi Bloom.

i. Ujian Kesusasteraan Aras Informasi dimaksudkan berfungsi menguji kemampuan pelajar terhadap perkara-perkara dasar atau asas berhubung dengan sastera. Contoh soalan yang boleh diuji antara lain:
a)Siapakah pengarang novel Badai Semalam? Sekarang beliau tinggal di mana dan apakah pekerjaannya?
b) Siapakah watak utama novel Badai Semalam? Ke manakah watak utama pergi di akhir cerita novel tersebut dan untuk apakah beliau pergi ke tempat baru tersebut?

ii. Ujian Kesusasteraan Aras Konsep berkaitan dengan persepsi bagaimanakah maklumat-maklumat atau unsur-unsur karya itu diorganisasikan. Unsur-unsur yang terkandung dalam sesebuah karya sastera adalah hal pokok yang dipersoalkan dalam ujian aras ini. Sebagai contoh di bawah ini diturunkan beberapa contoh soalan menguji pelajar pada aras konsep:
a) Apakah hubungan antara Kinto dengan Noor, apakah hubungan antara Damid dengan Dasima?
b)Apakah konflik atau masalah utama yang terdapat dalam novel tersebut? Apakah faktor yang selalu membebani penderitaan batin dan jiwa Kinto?
c) Mengapakah Kinto begitu sayang kepada Noor dan Dasima?
d) Mengapa Kinto akhirnya tidak dapat terlepas daripada perasaan kesal yang berpanjangan dalam hidupnya?

iii. Ujian Kesusasteraan Aras Perspektif lebih diberi penumpuan kepada mendapatkan pandangan pelajar atau pembaca dengan karya sastera yang dibaca. Di bawah ini diturunkan beberapa soalan aras ujian perspektif:
a) Apakah kesimpulan yang boleh anda buat dengan membaca novel Senjakala?
b)Adakah sesuatu yang bersifat tipikal dalam novel Senjakala?
c) Unsur apakah yang bersifat tipikal itu dan realiti kehidupan yang manakah yang anda maksudkan itu?

iv. Ujian Kesusasteraan Aras Apresiasi/Penghayatan selalunya berkisar pada permasalahan dan atau yang berkaitan antara bahasa sastera dengan linguistik. Item-item soalan yang dimaksudkan untuk mengungkapkan aras apresiasi ini seperti dicontohkan di bawah ini:
a)Mengapakah Shahnon Ahmad dalam novel Ranjau Sepanjang Jalan dan Azizi Hj. Abdullah dalam novel Seorang Tua Di Kaki Gunung banyak memilih kata-kata dan ungkapan daerah utara (Kedah) bagi melahirkan maksud-maksud tertentu?


Dipungut beberapa buah sajak karya Amir Hamzah yang mengandungi kata-kata arkis, seperti dalam sajak “Hanya Satu”.
b) Apakah fungsi dan efek penggunaan kata-kata arkaik dalam sajak itu?
c) Seandainya kata-kata arkis itu digantikan dengan kata-kata lain yang ‘baru’, apakah ianya dikira tepat?Jawapan Soalan 3:
Isu-isu pengujian dan penilaian yang terlibat dalam pengajaran sastera dalam bahasa Melayu tingkatan 1-3 (PMR) bermula tahun 2005 memuatkan dua petikan pemahaman KOMSAS (soalan objektif no 31- 40 sahaja) dan diletakkan dibahagaian akhir selepas soalan tentang sistem bahasa. Petikan prosa dan puisi adalah sedutan daripada mana-mana cerpen, drama, dan prosa tradisional yang terdapat dalam buku antologi tingkatan 1-3 dan bagi soalan prosa moden dan prosa tradisional, yang dikemukan hanyalah sebahagian daripada teks asal, iaitu petikan sepanjang antara 200 – 250 patah perkataaan. Manakala puisi tradisional dan sajak, keseluruhan teks puisi akan dikemukan. Petikan prosa moden dan tradisional dikemukan dalam soalan 31 hingga soalan 35 manakala petikan puisi moden dan puisi tradisional dikemukan sebagai soalan 36 hingga soalan 40.
Pada umumnya, soalan-soalan ini dapat dikategorikan kepada tiga bentuk iaitu:
a) soalan pemahaman berdasarkan teks
b) soalan pemahaman KOMSAS berdasarkan teks
c) soalan pemahaman KOMSAS berdasarkan bahan; yakni keseluruhan cerpen,
drama atau prosa tradisional

Pengujian dan penilaian dalam kertas 2 dalam PMR yang melibatkan kajian novel mulai PMR 2005 dikemukan dalam Bahagian D yang terdiri daripada satu atau dua soalan yang merupakan soalan esei dan wajib dijawab. Jawapan hendaklah didasarkan pada sebuah novel yang dikaji dan markah diperuntukkan ialah 10 markah. Skema pemarkahan untuk novel ini isi (6 markah) dan bahasa (4 markah).

Manakala pengujian dan penilaian dalam SPM untuk tingkatan 4 dan 5 pula hanya dalam kertas 2 dengan kategori pemarkahan seperti berikut:

2(b)Petikan Cerpen Atau Drama ( 9 markah)

2(c)Petikan Prosa Klasik/Tradisional (8 markah)

2(d)Petikan Puisi Tradisional ( 9 markah): Pantun/Syair/Seloka/Gurindam

Soalan 4: Novel ( 15 markah)

Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu merupakan asas penting Dasar Pendidikan Kebangsaan dan memenuhi Falsafah Pendidikan Negara. Mulai tahun 1999, Kementerian Pelajaran melalui Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) telah mengeluarkan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu (Edisi Penyesuaian) yang memasukkan Kesusasteraan Melayu sebagai Komponen Wajib dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.Menurut Dr. Sharifah Maimunah Syed Zain, Timbalan Pengarah PPK dalam wawancara yang disiarkan dalam Dewan Sastera (Februari 2000), “Komponen Kesusasteraan Melayu dalam pengajaran Bahasa Melayu sekolah menengah bertujuan memperkenalkan kepada pelajar tentang enam genre sastera yang meliputi genre novel, cerpen, drama, puisi dan prosa tradisional, dan puisi moden (sajak).” Dua waktu daripada enam waktu seminggu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dikhususkan untuk menghayati teks sastera.

Guru yang mengajar komponen sastera terdiri daripada guru bahasa Melayu dan kesusteraan Melayu yang sedia ada. Mereka telah dan akan diberikan pendedahan dan ilmu pedagogi tentang pengajaran dan pembelajaran kedua-dua mata pelajaran ini.Beberapa penekanan diberikan dalam pengajaran dan pembelajaran komponen sastera seperti tema dan persoalan, pemikiran, gaya bahasa, plot, watak dan perwatakan, nilai murni, pengajaran, falsafah di samping unsur luaran karya seperti biodata penulis dan sinopsis serta rumusan mahupun tanggapan.Jawapan Soalan 4:
Lima soalan berkaitan pengajaran dan pembelajaran sastera dalam bahasa Melayu PMR (Penilaian Menengah Rendah) Kertas 1(02/1):

Soalan 31 hingga soalan 35

Baca pantun di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.
PANTUN BUDI

Tenang-tenang air di laut,
Sampan kolek mudik ke tanjung;
Hati terkenang mulut menyebut,
Budi yang baik rasa nak junjung.

Bunga melati bunga di darat,
Bunga seroja di tepi kali;
Hina besi kerana karat,
Hina manusia tidak berbudi.

Bunga cina di atas batu,
Jatuh daunnya ke dalam ruang;
Adat dunia memang begitu,
Sebab emas budi terbuang.

Anak beruk di tepi pantai,
Pandai melompat pandai berlari;
Biar buruk kain dipakai,
Asal hidup pandai berbudi.

(Dipetik daripada Antologi Anak Bumi Tercinta,
Tingkatan 3, Dewan Bahasa dan Pustaka)

31 Bagaimanakah caranya kita menghargai budi baik seseorang?

A Menjunjung orang tersebut
B Mengenang dan menghargainya
C Selalu menyebut dan memujinya
D Mengingati di hati


32 Hina manusia tidak berbudi yang terdapat dalam rangkap kedua pantun
tersebut bermaksud

A manusia dan besi akan dipandang hina kerana berkarat
B biar manusia hina, asalkan berbudi
C manusia akan dipandang hina lantaran tidak memiliki sifat-sifat terpuji
D manusia yang tidak berbudi akan dipandang mulia33 Kata pandai yang terkandung dalam rangkap keempat pantun tersebut
merupakan

A inversi
B personafikasi
C simile
D repitisi


34 Gaya bahasa perlambangan bagi emas membawa maksud

A harta benda atau kekayaan
B keturunan dan status seseorang
C barang kemas yang menjadi perhiasan wanita
D kedudukan seseorang dalam masyarakat


35 Berikut merupakan pengajaran yang diperoleh menerusi Pantun Budi kecuali

A amalan hidup berbudi akan dipandang mulia
B kita hendaklah memandang harta berbanding budi
C walaupun hidup miskin, tetapi kita perlu berbudi
D orang yang berjasa akan dikenangJawapan Soalan 5:
Cadangan Pertama:
Cadangan memperbaiki pengajaran dan pembelajaran sastera di sekolah pada masa ini bagi tingkatan 1-3 adalah dengan mengkreatif dan mengkritiskan bahan bantu mengajar. Ini adalah perlu bagi tajuk-tajuk dalam buku antologi kerana tajuk terlalu banyak tetapi soalan yang ditanya hanya sepuluh daripada 75 tajuk (dari tingkatan 1 hingga tingkatan 3) . Ini jelas seperti berikut:

Pemahaman KOMSAS
Soalan no 31-35: Prosa Moden Dan Prosa Tradisional (5 SOALAN)
1. Drama (9 tajuk)
2. Cerpen (18 tajuk)
3. Prosa Tradisional/Cerita Klasik(12 tajuk)

Soalan no 36- 41 : Puisi Moden Dan Puisi Tradisional (5 SOALAN)
1. Puisi Moden :Sajak (18 tajuk)
2. Puisi Tradisional : Pantun & Syair(18 tajuk)

Tujuan utama mengkreatifkan dan mengkiritskan tajuk-tajuk dalam pemahaman komsas ketika pengajaran dan pembelajaran adalah untuk memberi peluang kepada para pelajar untuk menghayati dan memahami unsur genre dalam sastera supaya lebih berfokus agar tidak belajar hanya untuk lulus peperiksaan sahaja (membaca tajuk tertentu). Misalnya dibuatkan peta minda yang lebih mudah semasa menyampaikan isi kandungan atau menciptakan dialog kartun dalam setiap tajuk dalam pemahaman KOMSAS agar lebih menarik dan tidak membosankan. Bahan teks tersebut perlulah lebih diinovasikan dengan pelbagai mutiara kata yang secara tidak langsung menerapkan nilai dan pengajaran dengan illustrasi gambar yang berwarna dalam pengajaran dan pembelajaran berasaskan komputer. Di samping itu, adakan juga bunyi-bunyi atau suara latar yang menghidupkan watak tersebut. Cara seperti ini pastinya akan menjadikan pengajaran dan pembelajaran sastera di sekolah lebih berkesan dan efektif serta berjaya mencapai objektif dan falsafah pendidikan agar dapat membudayakan ilmu tersebut dalam kehidupan seharian. Setiap guru yang mengajar perlulah ada keyakinan dan ilmu pendidikan yang baik agar segala perancangan dalam pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar.

Cadangan Kedua:
Pengajaran dan pembelajaran sastera di sekolah pada masa ini bagi novel tingkatan 1- 3 (Kertas 2) dicadangkan agar dilakonkan semula oleh pelajar agar mereka mudah ingat mengikut bab demi bab supaya semua pelajar main peranan dan secara tidak langsung akan ada penerapan nilai murni dan semangat satu hati dalam menyiapkan tugasan. Setiap dialog yang hendak dilakonkan hendaklah disediakan oleh para pelajar mengikut kumpulan dan guru hanyalah sebagai pemantau yang pembimbing pelajar. Namun begitu, penggunaan perlalatan perlulah ada agar dan disediakan oleh jawatankuasa tertentu.

Di samping itu, pengajaran dan pembelajaran sastera seperti novel boleh juga diselitkan pesanan datuk kepada cucu melalui penggunaan bahan inovasi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu seperti radio, komputer, laman sesawang dan sebagainya. Kesannya akan lebih menarik dan para pelajar akan lebih minat terhadap unsur sastera dalam bahasa Melayu. Namun begitu, setiap aktiviti yang dilakukan hendaklah dirumuskan oleh guru agar ada kesudahan yang berjaya diterapkan dalam cara hidup seharian agar sentiasa mengutamakan kesopanan dan nilai dalam diri setiap pelajar. Pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan jika setiap guru itu mengaplikasikan ilmu pedagogi dan ilmu pendidikan dengan pelbagai kaedah dan teknik yang bersepadu, unsur sastera akan hidup dan terus hidup sebagai salah satu ilmu yang bermanfaat.

Tiada ulasan: